Lähetteen käsittely

Lähete ja toiminta ennen ensikäyntiä

Erikoissairaanhoitoon saapunut lähete käsitellään mahdollisimman pian, vähintään 3 viikon sisällä lähetteen saapumisesta. Lähettämisen tarpeellisuus ja hoidosta vastaavan tahon muutoksen tarpeellisuus varmistetaan ja potilaalle ohjelmoidaan ensikäynti ihotautien poliklinikalle. Tarvittaessa lähete voidaan kuitenkin kääntää konsultaatioksi, jolloin lähettäneelle lääkärille annetaan jatkohoito-ohjeita. 

Ennen ensikäyntiä ihotautien poliklinikalla saatetaan pyytää potilasta käymään edeltävissä verikokeissa tai ihon pistotesteissä. Joskus potilasta myös pyydetään täyttämään edeltä elämänlaatukysely (DLQI) tai oma arvio ihottuman vaikeusasteesta (POEM-kysely). 

Mittarit: