Ensikäynti

Potilas

Erikoissairaanhoidossa asiointi

Pääset erikoissairaanhoitoon lähetteellä. Kutsu vastaanotolle tulee sinulle kirjeitse. Vastaanotolle on hyvä ottaa mukaan tiedot käytössä olevista lääkkeistä, epäillyistä tai tiedossa olevista allergioista ja perussairauksista. Jos laboratoriokokeita on ohjelmoitu ennen vastaanottoa, näissä tulisi käydä. 

Hoitoon pääsee yleensä 3–6 kk sisällä lähetteen tekohetkestä. Ensikäynnillä tapaat lääkärin ja yleensä myös hoitajan. Ensikäynnillä arvioidaan atooppisen ihottuman vaikeusastetta ja hoidon tarvetta sekä tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma, joka huomioi toiveesi, elämäntilanteesi ja perhetilanteesi, muut sairaudet sekä lääkitykset. Ensikäynnillä saat myös ohjausta atooppisen ihottuman hoidosta. Paikallishoitojen asianmukainen toteutuminen on atooppisen ihottuman hoidon kulmakivi. Hoitoväsymys (paikallishoitoja ei jakseta käyttää kroonisen tulehduksellisen sairauden jatkuessa pitkään) on varsin tavallinen ja ymmärrettävä ongelma ja tähän pyritään antamaan apua. 

Atooppisen ihottuman vaikeusasteen määrityksessä käytetään tarvittaessa EASI:n (eczema area and severity index) määrittämistä ja  POEM (Patient Oriented Eczema Measure) ja DLQI (Dermatology Life Quality Index) -kyselyitä. Kyselyissä mitataan oireiden hankaluutta ja elämänlaatua. 

Ammattilainen

Anamneesi ja diagnoosi

Erikoissairaanhoidon ensikäynnillä on tarkoitus arvioida atooppisen ihottuman vaikeusastetta, tehdä yksilöllinen hoitosuunnitelma potilaan elämäntilanne, perhetilanne, sairaudet, lääkitykset ja toiveet huomioiden. Lisäksi potilaan tulee saada ohjausta atooppisen ihottuman hoidosta. 

Jotta ensikäynnin tavoitteet toteutuvat, tulisi anamneesia tarkentaa seuraavilta osin: 

  • Perussairaudet
  • Lääkitykset 
  • Allergiat
  • Oireiden alku
  • Sukuanamneesi
  • Käytetyt paikallishoidot ja miten näitä on käytetty
  • Valohoidot
  • Lääkehoidot
  • Eri hoitojen teho
  • Elämäntilanne ja perhetilanne

Jos diagnoosissa on kliinisen kuvan perusteella epäselvyyttä, voidaan erikoissairaanhoidon ensikäynnillä ottaa tarvittaessa koepala tai etsiä vaikkapa syyhypunkkia tai ohjata epikutaanitesteihin kosketusallergiaa epäiltäessä. 

Atooppisen ihottuman (ns. atooppisen ekseeman) vaikeusasteen määrityksessä käytetään tarvittaessa EASI:n (eczema area and severity index) määrittämistä ja  POEM (Patient Oriented Eczema Measure) ja DLQI (Dermatology Life Quality Index) -kyselyitä. Kyselyissä mitataan potilaan oireiden hankaluutta ja elämänlaatua. 

Hoitopäätöksen tekeminen

Erikoissairaanhoidon ensikäynnillä tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma potilaan kokonaistilanne huomioiden. Lue lisää: Hoitosuunnitelma

Jo ensikäynnillä on pohdittava allergiatestien tarvetta ja ohjelmoitava nämä tarvittaessa. Oireiden ollessa tyypilliset ei ole tarvetta esimerkiksi allergiaselvittelyihin aikuisella. Alle 1-vuotiaan kohdalla, mikäli tehokas paikallishoito ei tunnu auttavan riittävästi, voidaan selvitellä mahdollisuus ruoka-aineallergiaan pahentavana tekijänä. Allergiatutkimukset tehdään erikoissairaanhoidossa. 

Jos atooppisen ekseeman paikallishoito ei enää tehoa, kyseessä voi olla kosketusallergian kehittyminen paikallishoitojen aineosille.   

Lääkärin vastaanoton jälkeen potilas on syytä ohjata hoitajalle atooppisen ekseeman ohjauskäynnille, jotta potilas oppii käyttämään paikallishoitoja oikealla tavalla.  

Päätöstä lääkityksistä tehdään harvoin ensikäynnillä. Ensin on varmistuttava siitä, että asianmukainen paikallishoito on käytössä ja potilas käyttää paikallishoitoja oikein.