Tutkimukset

Tutkimukset erikoissairaanhoidossa

Atooppisen ihottuman (ns. atooppisen ekseeman) vaikeusasteen määrityksessä käytetään tarvittaessa EASI:n (eczema area and severity index) määrittämistä ja POEM (Patient Oriented Eczema Measure) ja DLQI (Dermatology Life Quality Index) -kyselyitä. Kyselyissä mitataan potilaan oireiden hankaluutta ja elämänlaatua. 

Mikäli epäillään merkittäviä ihottuman taustalla olevia allergioita, voidaan ohjelmoida allergiatestejä (ihopistokokeita, epikutaanitestejä ja laboratoriokokeita). 

Jos harkitaan sisäistä lääkitystä, ohjelmoidaan näiden aloituslaboratoriokokeet ja tarvittavat kuvantamistutkimukset (yleensä keuhkokuva ja hammaskuvat eli OPGT). 

Kliinisen kuvan perusteella voidaan tarvita muitakin tutkimuksia. Muiden sairauksien poissulkemiseksi saatetaan ottaa esimerkiksi koepala ja laboratoriokokeita. 

Mittarit:

Lisätiedot: